Kde vznikl balet?

Balet je druh tance, který vznikl v Itálii během renesance 15. století. Na kurtech se pořádaly velké společenské akce a balet se stal součástí pravidelných představení. Šlechta se dokonce naučila tančit, aby se mohla zúčastnit. V 16. století se královna Francie Catherine de‘ Medici italského původu stala patronkou baletu pro francouzské dvory. Dvorním představením zůstalo až do roku 1661, kdy král Ludvík XIV., syn Kateřiny, otevřel taneční akademii. Jeho popularita se rozšířila po celé Evropě a v 19. století se dostal do Ruska. Baletní soubory začaly koncertovat v Americe v druhé polovině 19. století a tanec se brzy stal populárním i tam.

Vývoj Baletu

V průběhu historie baletních představení se tanec vyvíjel s dobou. Začínal jako společenský tanec pro dvory, ale formální kroky neměl až do taneční akademie krále Ludvíka XIV. Poté se balet hrál v rámci operních představení, označovaných jako opera-balet. V roce 1700, Jean-Georges Noverre, choreograf, začal navrhovat tance jako příběhy. Naučil tanečníky používat mimiku a mimiku, aby jim pomohl vyprávět příběhy, aby se vzdálili od opery a baletu. Další velký rozvoj nastal až v roce 1832, v romantické éře baletu. Tehdy se ženy staly nedílnou součástí výroby a byly představeny špičaté boty a dlouhé splývavé tylové sukně. Vyprávění přešlo od mýtů k pohádkám a legendám. V Rusku se balet rozvinul tak, že hlavním cílem byla technika zobrazování. Tance byly sestaveny tak, aby zahrnovaly co největší počet skoků, obratů a pohybů. Toto zaměření na techniku ​​uváděnou do pohybu se mění i v kostýmech. Během této doby byla představena krátká klasická tutu, aby diváci mohli být svědky práce nohou a nohou tanečníků.

Hlavní Styly Současného Baletu

V průběhu let se objevilo několik stylů baletu. I když se mnoho z těchto stylů a variací používá i nadále, jako nejoblíbenější vynikají zejména tři. Jsou to klasické, současné a neoklasické. Klasický balet je založen na tradičních technikách a slovní zásobě. Může být ovlivněn svým regionálním původem nebo jeho tréninkovou metodou. Současný balet zahrnuje různé další taneční tradice při zachování klasických baletních kořenů. Může být ovlivněn jazzem, moderním tancem nebo etnickým tancem. Neoklasický balet navazuje na klasickou baletní tradici s využitím abstraktních konceptů. Často nesleduje jasnou dějovou linii.

Výhody Studia Baletu

Dnes lidé po celém světě studují balet. Učení baletu prý zlepšuje držení těla a posiluje ochablé svaly. Pomáhá učit koordinaci mysli a těla a jak udržet koncentraci a koncentraci. Kromě toho je balet často základem, ze kterého se lze naučit další formy tance a také sporty, jako je bruslení a gymnastika. Snad nejdůležitější je, že studium baletu učí vytrvalosti.

Význam Dnes

Balet je již dlouho oceňován jako forma zábavy, tance a umění. Společnost to vždy ovlivňovala a byla ovlivňována i dnes. Jeho techniky poskytují pohled do kultury, odkud pochází. Technologie dnes umožnila baletu, aby byl ještě více přítomný v každodenním životě. Představení jsou nyní dostupná online a sociální média nyní umožňují divákům interakci s divadlem a jeho tanečníky. Nejlépe to reprezentuje Světový den baletu, který poskytuje některým z nejlepších baletních společností na světě platformu pro živé vysílání, z níž mohou zbytku světa ukázat, co život baletu obnáší.